MODLITBOU

MODLITBOU

Pre veriacich je tu možnosť podporiť tento projekt modlitbou, o ktorú veľmi prosíme. Taktiež sa dá pomôcť aj šírením povedomia a osvety o našom projekte.

FINANČNE

FINANČNE

Odhadované náklady na obstaranie súsošia, úpravu okolia a ďalšie výdavky sú vo výške 50 000 – 60 000 EUR. Pre tento projekt máme povolenú verejnú zbierku – číslo verejnej zbierky: 205-2020-035229.

Podporiť nás môžete zaslaním Vášho finančného daru na číslo účtu:
SK 54090 0000 00051 7125 8375

DOBROVOĽNÍK

DOBROVOĽNÍK

Dobrovoľnícka pomoc je pre nás veľmi cenná. Pokiaľ cítiš túžbu napomôcť tomuto dielu, kontaktuj nás, radi Ťa privítame v našom tíme.

Veľmi ďakujeme za každé povzbudivé, pochvalné slovo, prejav spolupatričnosti, za každú modlitbu aj ochotu pomôcť, za každý aj ten najdrobnejší finančný dar.


Finančne nás podporili

Trnavská arcidiecéza

Dekanát Trnava

Trnavský samosprávny kraj