Stručne o projekte

Cieľom projektu je vybudovanie pamätníka nenarodeným deťom ako dôstojnej súčasti cintorína na Kamennej ceste v Trnave, ktorý má byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania. Ústredným motívom pamätníka bude umelecké dielo – súsošie rodiny, pri ktorom plánujeme zriadiť aj spoločné hrobové miesto.

Zviditeľnenie a úcta najmenším z nás

Každý človek, aj ten najmenší a najnepatrnejší si zaslúži, aby sa k nemu pristupovalo s úctou. Najmenšími ľuďmi sú medzi nami nenarodené deti, ktoré zažívajú svoje prvé obdobie v lone matky. Sú rovnako ľuďmi ako my všetci, len nemali možnosť narodiť sa a vyrásť. Niektoré deti zomreli kvôli nedostatku lásky. Iné zomreli napriek tomu, že boli túžobne očakávané.

Dať možnosť pochovať

Veľa rodičov si roky nesie so sebou nevysporiadnú krivdu, že im nebolo umožnené sa dôstojne rozlúčiť so svojím nenarodeným dieťaťom. Niektoré matky už cítili pohyby bábätka v maternici a potom sa museli samé alebo iba v kruhu najbližších vysporiadať s jeho smrťou. A nielen s ňou, ale tiež s neúctivým zaobchádzaním s telesnými pozostatkami ich dieťatka a nemožnosťou ho dôstojným spôsobom pochovať a rozlúčiť sa ním.

Pomôcť rodičom a pozostalým

Veríme, že dieťa je človekom od momentu počatia a má mať našu úctu. Napriek veľkej túžbe mnohých rodičov, nie každému je dopriate, aby sa ich počaté dieťatko mohlo aj narodiť. Spontánnym potratom sa končí každé desiate tehotenstvo na Slovenku. Rodičia, ktorí si prežili túto skúsenosť túžia po nejakom dôstojnom mieste, pri ktorom by mali možnosť si na svoje zomrelé nenarodené deti spomínať, modliť sa a prinášať tam sviečky či kvety. Pamätník pre nenarodených im túto možnosť poskytne.

Prečo pripravujeme pamätník v Trnave

Sme presvedčení, že podobné pietne miesto by sa malo stať súčasťou každého cintorína. No tento ideál je ešte ďaleko. Chceme teda dať príklad ako krajské mesto, aby sa tak udialo postupne vo všetkých väčších mestách na Slovensku. Problém spontánnych potratov je alarmujúci. Za rok 2019 je to v absolútnych číslach vyše 7000 drobných ľudských životov skončených pred narodením, čo tvorí 12,4 % v porovnaní so živonarodenými deťmi.

Náš tím

Marek Domes

Marek Domes

Som presvedčený, že tento projekt prispeje k zmierneniu bolesti rodičov a zároveň
posilní úctu k životu.

Zuzana Bošnáková

Zuzana Bošnáková

Projekt pomáha budovať úctu ku všetkým deťom a dáva možnosť pre rodičov
dôstojne sa so svojimi deťmi rozlúčiť - tieto deti tak nezostanú "len" v myšlienkach a
spomienkach svojich rodičov, ale ako plnohodnotní ľudia budú mať svoje miesto
odpočinku, na ktoré môžu ich rodičia a príbuzní za nimi prichádzať.

Rasťo Mráz

Rasťo Mráz

Pamätník nenarodeným od Martina Hudáčeka je výsostne pozitívnym vstupom do
niekedy zbytočne preexponovanej diskusie o ochrane života pred narodením.
Prostredníctvom súsošia rodiny na nás komunikuje predovšetkým lásku, prijatie
a odpustenie. Som rád, že ho môžeme priniesť aj k obyvateľom „malého Ríma“.

Zuzana Čačková

Zuzana Čačková

Pamätník nenarodeným deťom je pripomienkou tých najzraniteľnejších. Zároveň je miestom stíšenia sa a odovzdania svojho bôľu nad stratou bábätka. Je tichou úctou k životu akokoľvek nepatrnému a miestom pokoja a nádeje. Je úžasné, že každé dieťa bude môcť mať miesto svojho odpočinku a pre rodičov to bude zároveň miestom, kam môžu prichádzať za svojím dieťatkom.

Nemocničná duchovná správa

Nemocničná duchovná správa

FN Trnava

Kňazi pôsobiaci vo Fakultnej nemocnici Trnava, sme k dispozícii rodinám, či už pre prípad krstu v súrnej situácii ohrozenia života dieťatka, pri jeho predčasnom narodení, alebo pre duchovný rozhovor, sviatostnú službu. Táto duchovná starostlivosť je garantovaná Trnavskou arcidiecézou. (0910 852 005)

Michal Lipovský

Michal Lipovský

Z hľadiska sociálneho vnímam projekt ako veľký prínos pre zmierňovanie bolesti rodičom, ktorí spontánne prišli o svoje dieťa. Pamätník je prejavom lásky, porozumeniu i úcty k životu.

Viktor Križan

Viktor Križan

Je veľa rodín, ktoré prišli o svoje dieťa ešte pred narodeným. Pamätník nenarodeným deťom vnímam ako príležitosť pre tieto rodiny, ako sa môžu lepšie zmieriť, vyrovnať s touto situáciou v ich životoch.

Podporte vybudovanie pamätníka

  • nase mesTTO
  • Trnavská arcidiecéza
  • Nemocničná duchovná správa
  • OC KDH Trnava
  • Druhý rodič
  • Fórum života
  • Fórum kresťanských inštitúcií

Novinky

Kontakt

Naše mesTTo Trnava, o.z.
Šípová ulica 2605/7, 917 01 Trnava

IČO: 42 401 631
mail: nasemestto@gmail.com
tel: +421 905 186 719
web: nasemestto.sk/pamatnik
fb: facebook.com/nasemestto

Napíšte nám