Autorom umeleckého stvárnenia pamätníka je Mgr. Art. Martin Hudáček, ktorý o ňom povedal, že vyobrazuje “plačúcu zronenú matku, zranenú stratou dieťaťa, podopieranú svojím manželom. Dieťa utešujúce matku, cez ktoré prechádza svetlo, nádej, život a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma lásku i vnútorné odpustenie od svojho dieťaťa.“ Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu – symbolu večnosti.

Chceme, aby tento pamätník pozýval k nádeji, súsošie preto symbolizuje okamih stretnutia a útechy v bolesti.

pamätník vo Wroclawi

pamätník vo Wroclawi (Poľsko)

Pamätník bude doplnený vhodnou úpravou najbližšieho okolia so zakomponovanými hrobovými miestami. V rámci pamätníka bude priestor na umiestnenie pietnych tabuliek s menom dieťaťa a priestor na kvety a sviečky. V hrobovom mieste bude možné uložiť pozostatky niekoľko desiatok nenarodených detí

Vizualizácia pamätníku v Trnave