Ako postupovať pri žiadosti o vydaní nenarodeného dieťaťa

  1. Treba písomne požiadať o vydanie plodu (potrateného, predčasne odňatého) najneskôr do 4 dní.
  2. Žiadosť treba spracovať v prvopise a dvoch resp. troch kópiách (3 v prípade ak bude dieťa pitvané)
  3. Obstaranie pohrebu v pohrebnom ústave
  4. Keď pohrebná služba predloží doklady o obstaraní pohrebu patológia vydá plod.

Niektoré dôležité upozornenia

  • Právo podať túto žiadosť má každý rodič – aj matka aj otec
  • Toto právo sa vzťahuje aj na umelo potratené dieťa
  • Je rozdiel medzi potrateným dieťaťom a mŕtvonarodeným. Pri mŕtvo narodenom sa postupuje rovnako ako pri inom zosnulom. Pri potratenom treba žiadosť inak bude spálené ako biologický odpad
  • Ak nejaké pozostatky nie je možné oddeliť od iného biologického materiálu musia byť vydané aj s ním
  • Žiadosť musí byť písomná, pričom rodič má právo požiadať zdravotníka o pomoc s jeho vyplnením
  • Pri spontánnom potrate doma by mal stačiť rovnaký postup ako pri zosnulom (teda objednať u pohrebnej služby), aj keď v praxi môžeme naraziť na prekážky

Pre cirkevné pochovávanie nenarodených detí v Trnave môžete kontaktovať:

Vdp. Mgr. Rudolf Kopinec,
biskupský vikár, duchovný správca-nemocničný kaplán a rektor kaplnky
Duchovná služba vo Fakultnej nemocnici
Jána Hollého 10, 917 01 Trnava
web: nemocnicatrnava.fara.sk
e-mail: duchovnasluzbatt(at)gmail.com
tel.: 0910 852 005