Pamätník nenarodeným deťom v Trnave bol slávnostne odhalený a požehnaný

Pamätník nenarodeným deťom v Trnave bol slávnostne odhalený a požehnaný

Počas sviatočného Vianočného obdobia sa v utorok 27. decembra 2022 od 15:00 hod. uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie Pamätníka nenarodeným deťom na Cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. Na tomto slávnostnom zhromaždení boli prítomní zástupcovia občianskeho združenia Naše mesTTo, ktorí za realizáciou Pamätníka stoja, generálni vikári Trnavskej arcidiecézy, kňazi, zástupcovia Čítať ďalej…

Blíži sa slávnostné odhalenie Pamätníka nenarodeným v Trnave

Občianske združenie Naše MesTTo o.z. s radosťou informuje, že po viac ako dvoch rokoch príprav a niekoľko mesačnej postupnej realizácii stavebných prác, sa v utorok 27. decembra 2022 o 15:00 hod. uskutoční slávnostné odhalenie a požehnanie Pamätníka nenarodeným deťom v Trnave. Rasťo Mráz, člen projektového tímu a jeden z iniciátorov Čítať ďalej…

Pamätník nenarodeným deťom - stále pracujeme!

Pamätník nenarodeným deťom – stále pracujeme!

Dlhší čas sme nedali vedieť, ako pokračujú prípravy na Pamätníku pre nenarodené deti. Bolo to najmä z dôvodu intenzívnych rokovaní a hľadania finálneho riešenia. Máme dobrú správu! Podarilo sa nám nájsť riešenie, ktoré nám umožní realizovať projekt v rámci preferovanej lokality cintorína na Kamennej ceste. Také, ktoré získalo predbežný súhlas Čítať ďalej…

Výťažok dekanátnej zbierky a dar Trnavskej arcidiecézy

Výťažok dekanátnej zbierky a dar Trnavskej arcidiecézy

V nedeľu 26. septembra 2021 sa v dekanáte Trnava na základe rozhodnutia trnavského arcibiskupa Mons. Jána Oroscha konala celodekanátna zbierka na podporu vybudovania Pamätníka nenarodeným deťom spolu s hrobovým miestom v Trnave. Veriacim Trnavského dekanátu sme veľmi vďační, že na vybudovanie tohto diela prispeli v zbierke sumou 7486,53 €. Zároveň Čítať ďalej…

Obhliadka nového miesta pre umiestnenie pamätníka nenarodeným

Obhliadka nového miesta pre umiestnenie pamätníka nenarodeným

V utorok 5. októbra 2021 sme za účasti hlavného architekta mesta Ing. arch. Ondreja Horvátha absolvovali obhliadku nových lokalít pre umiestnenie Pamätníka nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. Sú to alternatívne miesta, ktoré sme vytypovali spolu so správcom cintorína a pánom architektom potom, čo poslanci neschválili na Čítať ďalej…