Dlhší čas sme nedali vedieť, ako pokračujú prípravy na Pamätníku pre nenarodené deti. Bolo to najmä z dôvodu intenzívnych rokovaní a hľadania finálneho riešenia. Máme dobrú správu! Podarilo sa nám nájsť riešenie, ktoré nám umožní realizovať projekt v rámci preferovanej lokality cintorína na Kamennej ceste. Také, ktoré získalo predbežný súhlas všetkých zainteresovaných strán.

Nový materiál k schváleniu výpožičky pozemku sa podarilo spracovať a je zaradený do programu najbližšieho mestského zastupiteľstva dňa 15. februára 2022.

Veľmi dobrou správou je, že sa nám podarilo vrátiť do návrhu jednu z kľúčových funkcionalít, teda, že súčasťou pamätníka budú aj hrobové miesta pre nenarodených. Rodičia, ktorí nebudú mať kde pochovať svoje nenarodené dieťa, budú mať tak túto možnosť priamo v blízkosti pamätníka.

Pamätník nenarodeným deťom - stále pracujeme!

Schválenie výpožičky pozemku je ďalší malý, no nevyhnutný krôčik na ceste k pamätníku. Sme veľmi vďační, že vám toto dielo nie je ľahostajné a ďakujeme za každú formu podpory nášho úsilia, no hlavne za Vašu podporu samotného pamätníka.

Určite vám dáme vedieť ako dopadlo hlasovanie a aké budú nasledovať ďalšie kroky.

Ďakujeme.

Categories: Novinky