Počas sviatočného Vianočného obdobia sa v utorok 27. decembra 2022 od 15:00 hod. uskutočnilo slávnostné odhalenie a požehnanie Pamätníka nenarodeným deťom na Cintoríne na Kamennej ceste v Trnave.

Na tomto slávnostnom zhromaždení boli prítomní zástupcovia občianskeho združenia Naše mesTTo, ktorí za realizáciou Pamätníka stoja, generálni vikári Trnavskej arcidiecézy, kňazi, zástupcovia občianskeho života a ľudia, ktorí si prišli uctiť nenarodené deti. Medzi prítomnými boli mnohé rodiny, ktoré si touto ťažkou a smutnou stratou prešli aj osobne. Práve pre nich bol tento Pamätník vybudovaný. Pamätník po spoločnej modlitbe požehnal generálny vikár Trnavskej arcidiecézy Mons. Peter Šimko.

Ako uviedol nemocničný kaplán, vdp. Rudolf Kopinec: „Nech sa toto miesto a pamätník nenarodeným deťom v Trnave, stane miestnom stretnutí, modlitieb, miestom uvažovania a odovzdania bolestných situácií, ktoré nás kohokoľvek v našom živote, alebo v živote našej blízkej rodiny, môžu postretnúť a ktoré nás presahujú. Je však nesmierne dôležité, aby v ťažkej chvíli straty nenarodeného dieťatka boli ako láskavé a sprevádzajúceho osoby pri rodičoch lekári, zdravotné sestry, no i my kňazi.“

Rasťo Mráz, člen projektového tímu a jeden z iniciátorov projektu priblížil, ako myšlienka vybudovať Pamätník vznikala: „To, že tu dnes stojíme pri diele dokončeného Pamätníka pre nenarodené deti je pre nás veľkým zadosťučinením. S myšlienkou vybudovania pamätníka ako miesta pokoja, prijatia a odovzdania predovšetkým pre rodiny, ktoré si prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho potratu ma oslovili na konci augusta 2019 Zuzka Čačková a duchovný správca trnavskej nemocnice otec Rudko Kopinec. Zakrátko sme sformovali malý projektový tím a pustili sa do prvých úvah ako posunúť našu myšlienku od víziu ku skutočnosti.“ Vo svojom príhovore sa taktiež poďakoval mnohým ľuďom, ktorí sa na vybudovaní Pamätníka podieľali – boli to členovia projektového tímu Naše mesTTo, tvorca diela – Martin Hudáček, architekt Pamätníka Marián Remenár ml., trnavský arcibiskup Ján Orosch, sponzori stavebných prác a materiálu, umelci – ako napr. Sima Magušinová či Martin Harich, ktorí prispeli svojimi vystúpeniami na benefičných koncertoch na podporu tohto diela a mnohým dobrovoľníkom. Občianske združenie Naše mesTTo zároveň vyjadrilo vďaku všetkým Trnavčanom, no i ľuďom z blízkeho okolia, ktorí tomuto dielu pomohli – či už to bolo prostredníctvom finančných darov, modlitbovou podporou, no a v závere aj fyzickou pomocou – účasťou na brigádach pri natieraní palisád.

Ústredným motívom trnavského pamätníka nenarodeným je súsošie rodiny od Martina Hudáčeka, ktoré znázorňuje moment nadprirodzeného stretnutia skľúčených rodičov so svojim nenarodeným dieťaťom, ktoré je vytvorené z priesvitnej hmoty. Intimitu pamätníka zvýrazňuje pomyselná obruč vytvorená z 50 drevených palisád namorených do sivého odtieňa, pri ktorých je umiestnených 48 špeciálnych hrobových miest pre budúce pochovávanie nenarodených. Priestor je dotvorený lavičkami a miestom na odkladanie sviec. V najbližších dňoch pribudne aj osvetlenie súsošia spolu s bezpečnostnou kamerou.

Categories: Novinky