V utorok 5. októbra 2021 sme za účasti hlavného architekta mesta Ing. arch. Ondreja Horvátha absolvovali obhliadku nových lokalít pre umiestnenie Pamätníka nenarodeným deťom na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave. Sú to alternatívne miesta, ktoré sme vytypovali spolu so správcom cintorína a pánom architektom potom, čo poslanci neschválili na poslednom mestskom zastupiteľstve výpožičku pôvodne navrhovaného pozemku na umiestnenie pamätníka. Táto obhliadka bola jedným z výsledkov stretnutia poslaneckých klubov mestského zastupiteľstva spolu s vedením mesta Trnava a zástupcami našej iniciatívy, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 30. septembra 2021.

Uvedomujeme si, že pokračovanie v tomto projekte by nebolo možné bez Vašej podpory, ktorú cítime z viacerých strán – či už Vašou účasťou na benefičnom koncerte, podporou na sociálnych sieťach, finančnou podporou a aj vďaka Vašim modlitbám. Sme Vám preto veľmi vďační.

Dnes sme teda vytypovali nové miesta. Nasleduje architektonická príprava návrhu, ako Pamätník spolu s hrobovým miestom osadiť.

Ešte raz vďaka za podporu a tešíme sa, že spoločne s Vami napredujeme k realizácií tohto projektu.

Categories: Novinky