IMG_4956m

Keby som býval v Trnave, volil by som Rasťa Mráza

V Trnave som býval 10 rokov a aj teraz sa tam často vyskytujem a preto ju vnímam aj ako moje mesto. Dnes je aktuálna téma komunálnych volieb, ku ktorým chcem ako občan zaujať svoj postoj. Nižšie som sa pokúsil vybrať tri hlavné dôvody, prečo by som volil Rasťa Mráza. A rovnako tri dôvody, prečo by som nevolil Petra Bročku, jeho hlavného súpera.

Rasťo Mráz je komplexne pripravená osobnosť na zvládnutie úradu primátora krajského mesta. Je pripravený po stránke ľudskej i odbornej. Ako otec päťčlennej rodiny vie, čo je to niesť zodpovednosť a starať sa o rodinu. Má tak prirodzenú motiváciu k tomu, aby citlivo vnímal nielen súčasnú Trnavu roku 2018, ale aj Trnavu budúcich generácií roku 2030-40. Ako človek fungujúci v štruktúrach mesta i Kresťanskodemokratického hnutia má zasa veľmi jasnú predstavu o potrebách mesta a nevyhnutnej politickej práci, ktorá k funkcii primátora patrí. Na základe osobnej skúsenosti i verejných diskusií kandidátov si myslím, že Mráz o meste a jeho fungovaní vie najviac zo všetkých kandidátov.

Rasťo Mráz je prirodzený líder. Ešte skôr ako sa stal poslancom mesta i kraja si svojou činnosťou, vystupovaním i pracovitosťou vydobyl pozíciu prirodzeného lídra. Táto jeho pozícia sa len potvrdila a rozšírila aktívnym pôsobením v mestskom a krajskom zastupiteľstve, v ktorých je jednou z vedúcich a určujúcich osobností a práve na neho sa ľudia najviac obracajú so svojimi starosťami. Keby aj Mráz nevyhral súťaž o primátora, naďalej zostane prirodzeným lídrom. Ak vyhrá, z jeho schopnosti líderstva môže ťažiť celé mesto.

Rasťo je autentický kresťan a kresťanský demokrat. Veľmi si vážim jeho odvahu ísť do politického zápasu, lebo to nie je jednoduché. Každý, kto ho pozná vie, že na jeho hodnotový rámec sa môže spoľahnúť. Jeho úspech či neúspech v politike nebude mať vplyv na jeho kresťanské presvedčenie a životný štýl a zostane tým istým človekom. Týmto je predvídateľný a čitateľný a každý vie, čo od neho môže očakávať. A to v dnešnej chaotickej dobe nie je málo.

Výberom jedného kandidáta automaticky odpadá možnosť dať hlas iným. Hlavným Mrázovým súperom je súčasný primátor Peter Bročka.

Sám sa venujem marketingu a viem že z dlhodobého hľadiska vyznieva nedôveryhodne, ak marketingová nádstavba prebíja samotný produkt. Na tom je vždy niečo podozrivé. Niečo podobné ma vyrušuje aj u súčasného primátora. Je to mnoho slov a krásny obal. Ale keď človek zisťuje skutkový stav, zistí, že mnoho vecí nie je celkom tak ako sú prezentované a sú robené viac na efekt, než pre skutočný výsledok.

Peter Bročka sa snaží poziciovať ako nezávislý kandidát. Dovolím si tvrdiť, že ide iba o ilúziu. Je známa jeho náklonnosť k politickej strane Progresívne Slovensko a k iným liberálnym stranám. Vnímam ho ako predstaviteľa ľavicového liberalizmu. Ja sa s týmto svetonázorom nestotožňujem a mám k nemu vážne výhrady. Myslím si tiež, že je cudzí aj trnavskej mentalite.

Po 4 rokoch úradovania sa mi zdá, že Peter Bročka nemá predstavu o komplexnosti a zložitosti služby mestu v úlohe primátora. Má niektoré svoje obľúbené témy, o ktorých rozpráva a ktorým sa venuje a ostatné zanedbáva alebo ich dáva riešiť iným. Myslím si, že starostlivosť o mesto by mala byť o niečom viac ako len o napĺňaní svojich vízií. Primátor musí robiť aj veci, ktoré sú mu nepríjemné a ktoré robí nerád, ale pre občanov a dobro mesta sú rovnako dôležité a niekedy aj dôležitejšie ako tie príjemné. To k tomu jednoducho patrí a primátor by sa takýmto veciam nemal vyhýbať.

Trnava je krásne a hrdé mesto. Prajem všetkým Trnavčanom, aby 10. novembra mali šťastnú a múdru hlavou vedenú ruku a zvolili pre Trnavu dobré vedenie.

Marek Michalčík