Ako v Trnave dopadol Podnikateľský región roka 2012

Trnavský samosprávny kraj je silný priemyselný región, v ktorom dominuje automobilový a
elektrotechnický priemysel a energetika. Pred časom som „gúglil“ na internete a  našiel som
zaujímavú informáciu: Trnavský samosprávny kraj bol v roku 2012 ocenený titulom podnikateľský región roka, ocenenie udeľuje Výbor regiónov EÚ. Citujem správu na https://euractiv.sk: „Výbor regiónov minulý týždeň (11. februára) rozhodol, že podnikateľským regiónom roka 2011 bude nemecké Brandenbursko, írske Kerry a španielska Murcia a v roku 2012 španielske Katalánsko, slovenská Trnava a fínska UUsimaa/Helsinki.“  Kraj sa naraz ocitol vo výbornej spoločnosti vyspelých, kultúrnych, inovatívnych a priemyselných regiónov z celej Európy ako prvý región z nových členských krajín EÚ.

V správe sa ďalej píše, že na „rozdiel od iných ocenení v tomto prípade sa nehodnotilo, čo oblasti
dosiahli, ale aké sú ich vízie na podporu podnikania, najmä malého a stredného, a jeho ďalšieho
rozvoja.“ Každý ocenených regiónov sa musel zaviazať, že plán aktivít, ktorý predstavil Výboru
regiónov, zrealizuje a opatrenia zavedie do praxe.
TTSK získal ocenenie predovšetkým za víziu
činnosti priemyselných klastrov, aktivity v cezhraničnej spolupráci, ochrany životného prostredia a plány v oblasti budovania infraštruktúry. Pozrel som si teda aktivity jednotlivých klastrov, ktoré kraj založil spolu s inými mestami, ako rozvíjajú svoju činnosť.

S mestom Trnava je založený automobilový klaster. Poslednou aktuálnou informáciou je správa
o Slovensko-srbskom informačnom fóre v októbri roka 2016. Odvtedy žiadna správa! V minulosti sme na meste Trnava dostávali množstvo informácií, ktoré klaster realizoval pre automobilové firmy, spolupracoval s renomovanými univerzitami a výskumnými pracoviskami a jeho medzinárodné projekty ho posúvali medzi najlepšie priemyselné klastre v Strednej Európe. Kto a ako teraz rieši podporu automobilových firiem – členov klastra? Aj pod vplyvom týchto okolností sme na poslednom mestskom zastupiteľstve odsúhlasili vystúpenie z tohto združenia.

Teda tu som plnenie vízie kraja nenašiel. Pozrel som sa na Energetický klaster – západné
Slovensko.
Klaster sídli v priestoroch úradu kraja. Posledné aktivity, uverejnené na webe, sú z rokov 2013 – 2014. Takže znova nič aktuálne. Podobne dopadol aj Elektrotechnický klaster – západné Slovensko – opäť posledná informácia z roku 2014. A čo Energetický klaster CENTROPE, ktorý TTSK založil s partnerom z Rakúska z Burgenlandu ako prvý rakúsko-slovenský priemyselný klaster? Ten je v likvidácii.

Už som prestal hľadať. Bolo by zaujímavé poznať stanovisko Výboru regiónov na napĺňanie činnosti týchto konkrétnych klastrov v priemysle 5 rokov po udelení ocenenia Podnikateľský región roka 2012.Vedenie TTSK vytrvalo a zodpovedne dostalo tieto klastre do nečinnosti. Do klastrov mesto Trnava i kraj vložili nemalé finančné prostriedky. Nečinnosťou kraja tieto prostriedky vyjdú navnivoč. Ako by asi vyznelo porovnanie s inými ocenenými región i v tomto roku? Bojím sa to domyslieť.

Ak som dobre pochopil, ocenenie bolo dané za víziu činnosti a jej napĺňanie v budúcnosti. O jej napĺňaní nech si spraví každý obraz sám.

Rastislav Mráz